rozšířené vyhledávání
MŠ Kytička Kostelec
Mateřská škola Kytička Kostelec

Řád školní jídelny

Stravování dětí je zajištěno vlastní kuchyní s celkovou kapacitou 75 strávníků.

Mateřská škola poskytuje školní stravování pro děti a závodní  stravování pro zaměstnance.

Od 1. 9. 2011 je zřízena doplňková činnost – hostinská činnost – stravování pro cizí strávníky - od 1. 9. 2018 činnost omezena. Stravování pouze pro zaměstnance obecního úřadu.

V souladu se zněním zákona:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
 • vyhlášky č. 84/2005 Sb.,  o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění,
 • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění,
 • vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, v platném znění.

1. Cena stravného je stanovena podle ročního výpočtu kalkulace ceny oběda a finančních normativů:

 • Děti – do 6 let        40,- Kč
 • Děti – starší 6 let    43,- Kč
 • Zaměstnanci           33,- Kč
 • Cizí strávníci           75,- Kč

2. Režim výdeje:

 • Režim výdeje svačin – přesnídávka je vydávána v 9.00 hod. – připravuje kuchařka na výdejní okénko, servírování zajišťuje učitelka s pomocí starších dětí. Otření stolů provede učitelka s dětmi.Dětem do druhé třídy přinese školnice svačinu a poté odnese nádobí. Děti se obsluhují samy. Stolečky utírá uklízečka,

- odpolední svačina je vydávána v 14.30 hod. v první třídě – jídlo je  připraveno v krytých dózách na výdejním okénku. Děti se obsluhují samy, učitelka dle potřeby pomáhá. Otření stolů provede učitelka.

 • Oběd je podáván v učebně v prostoru s linoleem, kuchařka dětem prostírá. První obědvají mladší děti v 11. 30 hod.  Starší děti obědvají v 11.50 hodin, děti z třetí třídy ve 12. 10 hodin.
 • Oběd je vydáván průběžně podle individuálního tempa dětí – polévku nalévá učitelka, talíře si děti odnášejí samy k výdejnímu okénku a přinášejí si si druhé jídlo. Po jídle si děti odnášejí talíře k odběrnému okénku. Učitelka pomáhá dětem se zvládnutím sebeobsluhy vzhledem k věku a potřebám jednotlivých dětí. Otírání omyvatelného prostírání a stolů – učitelka, úklid linolea na vlhko – uklízečka.
 • Zaměstnanci obědvají současně s dětmi.
 • Výdej oběda pro cizí strávníky probíhá odděleně v malé jídelně.
 • Pitný režim – je zajišťován mateřskou školou.OÚ finančně přispívá na pitný režim  Jsou podávány ovocné čaje, minerální voda.Frekvence nápojů je zcela individuální dle potřeb dětí v průběhu celého dne. Nápoje jsou k dispozici v konvici, voda v lahvích. Děti používají vlastní nezaměnitelné hrnečky, které jsou denně omývány. V letním období mají děti na zahradě k dispozici kelímky z plastu, které jsou omyvatelné. Děti jsou upozorňovány na dodržování pitného režimu.

3. Platba stravného:

 • Stravné pro cizí strávníky bude na základě odebraných obědů vyúčtovávat dle kalkulace stravného vedoucí školní jídelny vždy k 20. dni v měsíci a předá ředitelce školy. Ta vydá příjmový doklad o převzaté částce.
 • Stravné pro zaměstnance bude vybírat dle pokynů vedoucí školní jídelny vždy k 15.dni v měsíci učitelka. Po skončení výběru předá ředitelce školy, která vyhotoví kopii listiny o výběru a předá ji vedoucí školní jídelny
 • Stravné se hradí zálohově do 15. dne v měsíci na bankovní účet mateřské školy. Vyúčtování za září až prosinec v lednu, za leden až červen v červenci.

4. Způsob přihlašování a odhlašování stravy:

 • Při nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonný zástupce odhlásí stravu včas (nejpozději do 8 hodin). Pokud dítěti stravu z nepředpokládané nepřítomnosti ( nejčastěji nemoc) nelze odhlásit včas, mohou si rodiče pro stravu přijít v době od 11.15 do 11.30 hod. do výdejny stravy. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit.
 • Odhlášky lze provádět ústně nebo telefonicky.
 • Cizí strávníci a zaměstnanci odhlašují stravu den předem do 15 hod. telefonicky nebo ústně ( možno i SMS).
 • Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst.1d ve znění pozdějších předpisů). 

 

Platnost řádu školní jídelny od 1.9.2019

Aktualizace k 1. 9. 2021. 
Marie Benediktová, ředitelka školy

Příloha řádu školní jídelny

 1. Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.,  a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

 

Věk strávníků

Druh stravy

Cena

Strávníci do 6 let

Přesnídávka

10,-- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Přesnídávka

10,-- Kč

Strávníci do 6 let

Svačina

9,-- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Svačina

9,-- Kč

Strávníci do 6 let

Oběd

21,-- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Oběd

24,-- Kč

Strávníci 15 a více let

Oběd

33,-- Kč

2. Pitný režim - 4,- Kč

3. Cena stravného pro zaměstnance školy je 33,- Kč za oběd.

4. Cena oběda pro cizí strávníky je 75,- Kč za oběd .

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Projekty

logo Plzeňského kraje

loga mšlogo eu více zde

Aktuální počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
jasno 20 °C 5 °C
pondělí 5. 6. polojasno 20/8 °C
úterý 6. 6. déšť 14/11 °C
středa 7. 6. oblačno 21/9 °C